28-01-2011 Fraters

Gisteren werden er, met foto’s, een aantal fraters gemeld in Gelderland. Fraters zijn een soort die voornamelijk rond de (voornamelijk Friesland/Groningen) kust voorkomen. Een erg leuke binnenland waarneming dus, en de plannen met Erik waren snel gemaakt. Net na zonsopkomst kwamen we op de plek aan, en al snel zagen we een clubje kleine vogels, wat inderdaad de fraters bleken te zijn! De groep foerageerde voornamelijk in de wegbermen en soms op de aanliggende akkers. Hierbij waren de vogels redelijk te benaderen en konden we een paar leuke bewijsplaatjes maken.

Frater (Carduelis flavirostris - Twite)


Frater (Carduelis flavirostris - Twite)

Geen opmerkingen: