30-05-08 Rietputten

Eindelijk weer eens lekker weer in de avond, vandaar maar weer langs de rietputten bij Maassluis geweest. Hier weer een aantal rietvogels gezien, wat altijd weer leuk blijft. Ik had 14 kleine karekieten, 2 koekoeken, 12 rietgorzen, 11 rietzangers, 2 groenlingen, 8 winterkoningen, 6 putters, 10 blauwborsten, 7 baardmannetjes, 3 oeverlopers, 1 roerdomp, 4 dodaars, 1 tafeleend, 1 snor en twee roeken.

Geen opmerkingen: